logo10fejlec ok1

Törvényi változások

Termékdíj törvényi változások 2012

 

A 2012 évi Termékdíj Törvény jelentős változást hozott a termékdíjjal kapcsolatos feladatok területén. A fontosabb változások a következők:

A Parlament 2011. november végén elfogadta és a 2011. évi CLVI. törvényben kihirdette az egyes adótörvényekről szóló 2012. évi módosításokat. Ezen módosító csomag tartalmaként a nyár folyamán elfogadott 2011. évi LXXXV. Termékdíj törvény és jelentősen módosult. A legfontosabb törvényi változásokról szeretnénk röviden tájékoztatást adni. Ezen tájékoztatót a törvény végrehajtási rendeletének kiadása után kiegészítjük. A 2012. évtől érvényes leglényegesebb törvényi változásokat a következők:

1.Megszűnnek a Hasznosítást Koordináló szervezetek így megszűnnek a termékdíj mentességek, minden kötelezettnek kell termékdíjat fizetni!
2.Bevezetésre kerül a „Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó” kötelezett, akinek 12.000 Ft/év termékdíj átalányt kell fizetnie, amennyiben éves csomagolás forgalma nem haladja meg a Törvényben meghatározott mennyiséget. (Amennyiben 2011. évi forgalom alapján partnerünk ezen kategóriába esik külön értesítést küldünk!)
3.A 2011. évi LXXXV Törvényben kihirdetett „Kis Mennyiségű” csomagolásra vonatkozó jogszabályi helyet a novemberben elfogadott módosítással törölte a törvényalkotó.
4.A belföldön gyártott és belföldön csomagolási célra értékesített csomagolóanyagok után a belföldi gyártónak kell a termékdíjat megfizetni 2012. évtől!
5.Belföldi reklámhordozó papír vásárlása esetén a nyomda fizeti meg a termékdíjat amit továbbszámláz a vevőnek!
6. A Vámhatóság a kötelezetteket a VPID szám alapján tartja nyilván, tehát megszűnik a GLN szám kötelezettség a Termékdíj bevallásoknál.
7.Számlán való feltüntetési kötelezettség az átvállalás esetén, a visszaigénylésre jogosult vevő partner által igényelt esetben, valamint csomagolószer és reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor kötelező.
8.Új fogalom a Termékdíj-előleg megállapítási, bevallási, fizetési kötelezettség. 2012 évtől az utolsó negyedévre vonatkozóan előleget kell fizetni december 20-ig és a tényleges bevallásban 2013. január 20-ig kell korrigálni a befizetést
9.A cég képviselettel kapcsolatban változás hogy a kötelezettet az Art. szerinti vagy Termékdíj Ügyintézői végzettséggel rendelkező képviselő képviselheti.
A Customs & Nature Kft. ügyvezetője rendelkezik Termékdíj Ügyintézői képesítéssel.

 

Az elfogadott módosítás alapján változtak a fizetendő Termékdíj tételek is. A csomagolás díjtételei növekedtek, az egyéb díjtételek csökkentek. Az alább található 2.sz.melléklet tartalmazza a 2011 évi LXXXV törvénnyel elfogadott díjtételeket, pirossal kiemelve a 2011 novemberi módosítással megváltoztatott díjtételeket. A kékkel jelezve a 2011 évben hatályos díjtételeket, a változások könnyebb átláthatósága érdekében. 2012 januártól tehát a pirossal kiemelt díjtételeket kell alkalmazni!

Csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó, vagy saját célra felhasználó kötelezett:
a legfeljebb tárgyévi

a) 3000 kg üveg,
b) 300 kg műanyag (a műanyag bevásárló-reklámtáska kivételével),
c) 75 kg műanyag (bevásárló-reklám) táska,
d) 300 kg társított vagy rétegzett,
e) 500 kg papír, fa, természetes alapú textil,
f) 300 kg fém (ideértve alumínium), és
g) 300 kg egyéb,
azonban a b)–g) pontok esetén mindösszesen legfeljebb 1000 kg csomagolást kiskereskedelmi értékesítés során a fogyasztó számára forgalomba hozó vagy saját célra felhasználó gazdálkodó szervezet.

Rólunk mondták...

„A Customs & Nature-nél mindig, gyors és hathatós segítséget kapok a vámolással kapcsolatban felmerülő kérdéseimre.”

Bakk Zoltán
purchasing manager
STAPPERT Magyarország Kft.